اقتصاد آموزش
آموزش عالی
آموزش و پرورش
سرمایه انسانی
دانش بنیان
مدیریت دانش
کارآفرینی
بازار کار
خصوصی سازی
تخصیص منابع
مدیریت
بهره وری
ارزیابی
پیشرفت تحصیلی
رشد اقتصادی
فرهنگیان
مدرسه
سایر

دانلود مقاله و تحقیق

تحلیل واریانس عاملی(آنوا)

12,000 تومان
نوع فایل: پاورپوینت فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 26 صفحه

فراتحلیل (متا آنالیز-Meta-Analysis)

16,000 تومان
مشخصات محصول: موضوع پاورپوینت: فراتحلیل (متا آنالیز-Meta-Analysis) تعداد صفحات:   27 اسلاید     فرمت فایل:powerpoint فایل قابل اصلاح است.   فهرست: اجزای

وابستگی های پست های اداری چگونه است؟ و چه نسبتی باهم دارند؟

18,000 تومان
مشخصات محصول: موضوع پاورپوینت: وابستگی های پست های اداری چگونه است؟ و چه نسبتی باهم دارند؟ تعداد صفحات:   50 اسلاید    

بهره وری در حوزه ی اداری

16,000 تومان
مشخصات محصول: موضوع پاورپوینت: بهره وری در امور اداری تعداد صفحات:   37 اسلاید     فرمت فایل:powepoint فایل قابل اصلاح است. فهرست:

مدیریت استراتژیک چیست؟

15,000 تومان
مشخصات محصول: موضوع پاورپوینت: برنامه استراتژیک(راهبردی) تعداد صفحات:   27 اسلاید     فرمت فایل:powepoint فایل قابل اصلاح است. فهرست: تعریف استراتژی مدیریت

مشکلات مالی در نظام آموزش عالی

17,000 تومان
مشخصات محصول: موضوع پاورپوینت: بهبود بهره وری در امور مالی و اداری تعداد صفحات:   31 اسلاید     فرمت فایل:powepoint فایل قابل

شاخص های محاسبه و مقایسه ی بهره وری دانشگاه ها

15,000 تومان
مشخصات محصول: موضوع پاورپوینت: شاخص های محاسبه و مقایسه ی بهره وری دانشگاه ها تعداد صفحات:   20 اسلاید     فرمت فایل:powepoint

دانلود پاورپوینت

دانلود پاورپوینت

Download PowerPoint

تحلیل واریانس عاملی(آنوا)

12,000 تومان
نوع فایل: پاورپوینت فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 26 صفحه

فراتحلیل (متا آنالیز-Meta-Analysis)

16,000 تومان
مشخصات محصول: موضوع پاورپوینت: فراتحلیل (متا آنالیز-Meta-Analysis) تعداد صفحات:   27 اسلاید     فرمت فایل:powerpoint فایل قابل اصلاح است.   فهرست: اجزای

وابستگی های پست های اداری چگونه است؟ و چه نسبتی باهم دارند؟

18,000 تومان
مشخصات محصول: موضوع پاورپوینت: وابستگی های پست های اداری چگونه است؟ و چه نسبتی باهم دارند؟ تعداد صفحات:   50 اسلاید    

بهره وری در حوزه ی اداری

16,000 تومان
مشخصات محصول: موضوع پاورپوینت: بهره وری در امور اداری تعداد صفحات:   37 اسلاید     فرمت فایل:powepoint فایل قابل اصلاح است. فهرست:

مدیریت استراتژیک چیست؟

15,000 تومان
مشخصات محصول: موضوع پاورپوینت: برنامه استراتژیک(راهبردی) تعداد صفحات:   27 اسلاید     فرمت فایل:powepoint فایل قابل اصلاح است. فهرست: تعریف استراتژی مدیریت

مشکلات مالی در نظام آموزش عالی

17,000 تومان
مشخصات محصول: موضوع پاورپوینت: بهبود بهره وری در امور مالی و اداری تعداد صفحات:   31 اسلاید     فرمت فایل:powepoint فایل قابل

شاخص های محاسبه و مقایسه ی بهره وری دانشگاه ها

15,000 تومان
مشخصات محصول: موضوع پاورپوینت: شاخص های محاسبه و مقایسه ی بهره وری دانشگاه ها تعداد صفحات:   20 اسلاید     فرمت فایل:powepoint

مطالب وب سایت