نیمی از تابستان گذشت ! آیندت رو بساز با تخفیف ۵۰٪ همه دوره‌ها فقط چند روز تا پایان جشنواره زمان هست!
0
جدیدترین دوره های آموزشی ششم ابتدایی
مشاهده همه

برای ششم ابتدایی

۱۰,۰۰۰ تومان
۷

آموزش اکسل Microsoft Office Excel 2018

۱۱,۰۰۰ تومان ۸,۴۰۰ تومان
۵
۰۱:۲۷ساعت
۷۸
جدیدترین محصولات آموزشی ششم ابتدایی
مشاهده همه

برای ششم ابتدایی

۱۰,۰۰۰ تومان
۷

آموزش اکسل Microsoft Office Excel 2018

۱۱,۰۰۰ تومان ۸,۴۰۰ تومان
۵
۰۱:۲۷ساعت
۷۸
جدیدترین آزمون های ششم ابتدایی

تست آزمون

این یک آزمون ساده از درس اول علوم اول ابتدایی...