0
09196241556
جدیدترین دوره های آموزشی سوم معارف (پایه دوازدهم)
مشاهده همه

آموزش اکسل Microsoft Office Excel 2018

۸,۴۰۰ تومان
۵
۰۱:۲۷ساعت
۷۸

آموزش آشنایی با LINQ to SQL در C#‎

۱۰,۰۰۰ تومان
۰۱:۳۱ساعت
۳۴

برای معارف ها

۳۰,۰۰۰ تومان
۰۱:۵۷ساعت
۳۶
جدیدترین محصولات آموزشی سوم معارف (پایه دوازدهم)
مشاهده همه

آموزش اکسل Microsoft Office Excel 2018

۸,۴۰۰ تومان

برای معارف ها

۳۰,۰۰۰ تومان